SGK DOZ DÜZELTME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımz;

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Doz Düzeltme İşlemi Hakkında odamıza gelen yazı;

Doktor tarafından hatalı yazılan, reçetede doğru yazılmasına rağmen eczane tarafından kaydedilen veya ilgili hekim tarafından değişimi yapılan ilaçlar için doz düzeltme işlemi yapılmaktadır.

Eczanelerden gelen dilekçelerde eksiklikler yer almakta bu nedenle doz düzeltme işlemleri yapılamamaktadır.

SGK Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilecek doz düzeltme dilekçelerde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi, işlemlerin kısa sürede tamamlanarak hasta mağduriyetinin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Yeni reçete dozu ile eski reçetelerde düzeltme talep edilmektedir ancak, reçete veya raporu düzenleyen hekim tarafından, ilacın hangi tarihten itibaren bu dozda kullandığını, dozun sehven hatalı yazıldığını açıklayan bir yazı düzenlenmesi ve dilekçe ekinde bu yazının gönderilmesi halinde düzeltme işlemi yapılabilecektir. İlaçlara ait ilgili rapordaki dozların doğru olması gerekmektedir. Ekinde ilgili yazı bulunmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ayrıca, Medula eczane sistemi ilaç bilgisi kayıtlarına göre tedavi şeması istenen ilaçlar için (farklı farmasötik formları için değişebilmektedir.) raporda günlük kullanılacak doz miktarı olarak belirtilmiş olmalıdır.

İlaç değişiminde, ilaç değişiminin tıbbi gerekçesinin belirtildiği doktor yazısının dilekçe ekinde gönderilmesi halinde düzeltme yapılacaktır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda matbu dilekçe formatının kullanılması önemle rica olunur.

Doz Düzeltme Dilekçesi İçin Tıklayınız