Medikal Malzeme Teslimi Hakkında

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan İlaç Temin protokolü kapsamında Medikal Malzeme sözleşmelerinin SGK tarafından sisteme kaydı tamamlanmış ve 1 Temmuz 2017 itibarı ile eczanelerden reçeteler karşılanmış 31 Temmuz 2017 tarihi itibarı ile faturalandırma işlemi başlamıştır.

Meslektaşlarımızın fatura tesliminde mağdur olmamaları için ek protokolün “5.3.1.ve 5.3.2.” maddelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Medikal Malzemelere ilişkin reçete karşılamış olan meslektaşlarımızın faturalarını kesebilmeleri için şifrelerini almaları zorunlu olup; kesmiş oldukları faturaları takip eden ayın ilk 15 günü saat 16:00'ya kadar Zübeyde Hanım Mah. Samyeli Sok. No:3 İskitler/ANKARA adresine siyah kutu içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Kutu içerisine:

1-Reçeteler

2-Reçetelerle ilgili Rapor vb. istenilen ek belgeler

3-Fatura ve icmal listesi(İkişer Nüsha)

4-Kesilen ilk fatura olduğu için "İlk fatura ile kuruma teslim edilecektir" yazılı sözleşme eki

Eczane Sözleşmesi Dönem Fatura Teslim Üst Yazısı (EK-6/6)