MEDİKAL REÇETE DÖNEM SONLANDIRMA, FATURALANDIRMA VE TESLİMATI HAKKINDA

Değerli Üyemiz,

Temmuz 2017 döneminde eczanelerinizden karşıladığınız tıbbi malzeme reçetelerinin dönem sonlandırma ve faturalandırma işlemleri hakkında yapılacak işlemler aşağıdaki gibi olacaktır.

1- https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden kullanıcı adı olarak TC Kimlik numaranızı ve şifre olarak odamız aracılığıyla temin etmiş olduğunuz şifreyi girerek ilgili sayfaya girişi sağlayınız.

2- Medula işlemler listesinden dönem sonlandırma butonuna tıklayınız.Karşınıza gelen ekranda ilgili ayı seçerek dönem sonlandırma işlemini gerçekleştiriniz.Hasta icmal listesinden 2 (iki) nüsha alınız.Dilediğiniz takdirde dönem sonlandırma iptal işlemi yapabilirsiniz.

3- Medula ana sayfasına gelerek işlemler listesinden faturalandırma butonuna tıklayınız.Bildiğiniz üzere tıbbi malzeme reçeteleri 3 (üç) ayrı grupta incelendiği için ilgili dönemde karşıladığınız her farklı reçete grubu için ayrı fatura kesmeniz gerekecektir.

Reçeteler;

I. grup - tıbbi malzeme reçeteleri

II. grup - hasta alt bezi reçeteleri (örnekleme yöntemine tabi reçeteleri)

III. grup - hazır ortez/protez reçeteleri

4- Faturalandırma sayfasında karşınıza çıkan her ayrı grup için fatura tarihi (31.07.2017) ve fatura numarası yazılarak faturalandır butonuna tıklayıp işlemleri tamamlayınız.

5-Faturalandırma işlemi tamamlandıktan sonra döküm özet bilgisinden 3 (üç) nüsha alınız.Bir tanesi teslim zarfının üzerine konulacak.

6-Fatura adresi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Ankara

Vergi Dairesi -Çankaya Vergi Dairesi

Vergi no-7750409379 olacak şekilde faturanızı kesiniz.

7-Faturanızdan bir adet aslı ve bir adet kopya olacak şekilde hazırlayınız.

8-Kesilen her ayrı fatura ayrıSİYAH ZARF içinde üzerine ilgili faturanın döküm özet bilgisi konulacak şekilde kuruma teslim edilecektir.

9-Kuruma teslim edilecek dökümanlar;

Her gruba ait 1 adet fatura aslı ve 1 adet fatura kopyası

Tıbbi malzeme reçetesi

İlgili malzemenin kullanım raporu

1 adet reçete çıktısı

Verdiğimiz tıbbi malzemenin bayilik şartı varsa ürüne ait bayilik belgeleri

2 adet hasta icmal döküm listesi alınacak ve asıl ve kopya faturalara eklenecek.

3 adet döküm özet bilgi formu alınacak.2 tanesi asıl ve kopya faturalara eklenecek,1 tanesi teslim zarfının üzerine konulacak.

Fatura teslim tutanakları üst yazısı(Ek 6/6) tıklayınız.

- Üstyazı örneği içinTIKLAYIN

KDV TUTAR HESABI (EXCEL)

2. DÖNEM SONLANDIRMA

-Soldaki Menüden Dönem Sonlandırma seçilir,
- Dönem Sonlandır butonuna basılır,
- Eminmisiniz Sorusu Tamam Olarak cevaplanır.
- Sonlandırılmış reçete listesi çıkar
- İCMAL LİSTESİ ALbutonu ile2 nüsha İCMAL LİSTESİ alınır. (A)

3. FATURALANDIRMA

- Soldaki Menüden Faturalandırma seçilir,
- Sonlandırılmış dönem seçilerek, fatura tarihleri (ilgili ayın son günü) ve fatura numaraları girilerek FATURALANDIR butonu ile faturalama tamamlanır.
- Faturalandır butonu ile2 nüsyaayrı ayrı her fatura içinREÇETE LİSTESİalınır.(B)
- Not: 1. grup, 2. Grup, 3. Grup Reçeteler için ayrı ayrı fatura kesilerek ayrı reçete listesi alınacaktır.

-TÜMÜNÜ LİSTELEbutonu ile2 nüsha TÜM FATURA VE REÇETE LİSTESİ alınır. (C)

4. FATURA YAZIMI

-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA , Vergi Dairesi : ÇANKAYA Vergi No:7750409379
- Tarih: İlgili Ayın Son Günü
- ... Adet ...................... Ayı 2. Grup Hasta Alt Bezi Reçete / 3. Grup Hazır Ortez Protez Reçete
- Karşısına TOPLAM TUTARI
- Not: 1. grup, 2. Grup, 3. Grup Reçeteler için ayrı ayrı fatura kesilecektir.
- Katılım Payı Tutarını
- Evrek Referans numarasını
- Toplam Ödenecek tutarı, ayrı ayrı belirterek yazıyoruz
- Fatura altında KDV (%8/%18) Manuel Hesaplanarak yazılır. (KDV TUTARLARINI EKTEKİ EXCEL DOSYASI İLE HESAPLAYABİLİRSİNİZ)
-2 nüsha FATURAhazır edilir(D)

5. ÜST YAZI (E)

- Medikal Sözleşmesindeki (EK-6/6) Üstyazı, BANKA bilgileri dahil doldurulur / hazırlanır

6. REÇETE VE EKLERİ (F)
-
Arkası Medikal Sözleşmesi EK-6/7 de örneği verildiği şekilde doldurulmuş reçeteler
- Reçeteyi yazan hekim tarafından Aslı Gibidir Onayı yapılmışRaporlar / Rapor Aslı
- Medulaya reçete girişi yapıldıktan sonra alınan Reçete Çıktısı
- Ürüne ait bayilik belgesi
- Hasta taahütnamesi istenen ürünlen için taahütname
- Sevk belgesi istenen hastalar için sevk belgesi
- Her reçete için ilgili belgeler birbirine zımbalanarak, faturalandırma aşamasında aldığımız listeye(B)göre numaralandırılır.

7. TESLİME HAZIRLIK VE TESLİM

- EVRAK KAYIT İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER:
.Üstyazı(E)
.
Ayrı ayrı kesilmiş TÜM Faturaların ASLI(D)
.İcmal Listesinin1. nüshası(A)
.
Reçete Listelerinin tümünün1 nüshası(B)
.Tüm Reçete Listesinin 1 nüshası(C)
Yukarıdaki belgeler evrak kayıttan geçiirilerek ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
.- 1. GRUP REÇETELER İÇİN
.1. Grup reçete faturasının 2. nüshası(D)
.1. Grup Reçete Listesinin 2. nüshası(B)
.
1. Grup Reçeteler(F)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
.- 2. GRUP REÇETELER İÇİN
.2. Grup reçete faturasının 2. nüshası(D)
.2. Grup Reçete Listesinin 2. nüshası(B)
.
2. Grup Reçeteler(F)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
.- 3. GRUP REÇETELER İÇİN
.3.Grup reçete faturasının 2. nüshası(D)
.3. Grup Reçete Listesinin 2. nüshası(B)
.
3. Grup Reçeteler(F)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
-
İCMAL VE TÜMÜ
.İcmal Listesi(A)
.Tüm Reçete Listesinin 1 nüshası(C)
Yukarıdaki belgeler ayrı şeffaf dosyaya koyulur.
AYRI AYRI ŞEFFAF DOSYALANMIŞ YUKARIDAKİ BELGELER,
TELLİ DOSYA ya konulabileceği gibi Klasörde Tercih edilebilir.
Telli Dosyanın Üzerine ECZANE SİCİL NUMARASI, AİT OLDUĞU AY, EVRAK REFERANS NO, FATURA NUMARALARI yazılır.

İLK FATURA DA KURUMA VERİLECEK SÖZLEŞME NÜSHASI EKLENMELİDİR...

FATURALAR AYIN 15İNE KADAR TESLİM EDİLMELİDİR.