OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

896
Konu: Seçimli Olağan Genel Kurul Çağrısı

Diyarbakır 24.08.2017

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

Diyarbakır Eczacı Odası 2017 Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile; 23.09.2017 Cuma günü saat 13:00’te Diyarbakır Eczacı Odası Ahmet KELEŞOĞLU Toplantı Salonunda ( Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097/1.Sok. No:7 Rönesans Düğün Salonu Arkası) çoğunluk sağlanmadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın;

Genel Kurul Toplantısı 30.09.2017 Cumartesi günü saat 13:00’te aynı yerde, aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilmesine.

Diyarbakır Eczacı Oda Yetkili Kurumları’nın seçimi ise Genel Kurulu Takip eden 01.10.2017 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında (Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097/1.Sok. No:7 Rönesans Düğün Salonu Arkası) Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki Diyarbakır Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

11. Bölge Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan Ecz. Ferat DEĞER

GÜNDEM:

1. Açılış
2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi
3. Saygı duruşu.
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu
5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunumu
6. Denetleme Kurulu Raporu Sunumu
7. Raporların Görüşülmesi
8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporların Ayrı Ayrı İbrası
9. 2017/2018 Tasarı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması
10. Adayların Belirlenmesi (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delege seçimlerine katılacak adayların belirlenmesi,
11. Dilek ve Öneriler
12. Kapanış
13. Seçimler 01.10.2017 Pazar Günü 09:00-17:00 saatleri arasında Diyarbakır Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.