GENEL KURUL SONUÇLARI VE GÖREV DAĞILIMI HK.

1 Ekim 2017 günü yapılan seçimli Olağan Genel Kurulu'nun Sonuçları ve görev dağılımıaşağıdaki gibidir.