“Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

Türk Eczacılar Birliğinden Odamıza gelen ““Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu hakkındaki yazı ektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.

Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu hakkındaki yazı