SGK DOZ DÜZELTME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız ;

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin, Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden ilaç temininde, kullanmakta oldukları ilaç/ilaçların kullanım dozunun, gerek reçeteyi düzenleyen gerekse reçeteyi karşılayan Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından hatalı işlem yapılması sonucunda, mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için SGK’da doz düzeltme işlemleri yapılmaktadır.

Doz düzeltme işlemleri ile ilgili olarak yazımız ekinde bulunan dilekçe örneği kullanılacak olup, eksiksiz ve açık bir şekilde doldurulması, eczanenin kaşesi ve eczacının ıslak imzasının bulunması,reçeteyi düzenleyen hekim tarafından doz düzeltilmesi gerekiyorsa dilekçenin hastaya verilerek hekime yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki dilekçeler kabul edilmeyecektir. Kuruma faks yolu ile ulaştırılan dilekçelerin aslının 5 (beş) iş günü içinde Kuruma gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.


ÖNEMLE DUYURULUR

DOZ DÜZELTME DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ