E REÇETE ve E RAPOR UYGULAMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Değerli Meslektaşlarımız;

E- Reçete ve E Rapor Uygulaması ile ilgili 02.05.2018 tarihli duyuruda yer alan "MEDULA" sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sisteminin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenmmemesi ilişkin "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e- reçete düzenlenememiştir." ibaresi kaşe yada el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır" hükmünün uygulaması, SUT'ta gerekli deüzenlemeler yapılıncaya kadar (mükerrer ödemeye sebebiyet vermeden)reçetelerde aranmayacaktır. İlgili yazı ektedir.

Ek dosya için tıklayınız...