DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACI ALIMI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımz;

Dicle Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak süretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam zamanlı olarak çalıştırmak üzere, eczacı alımı yapılacaktir. .

BAŞVURU FORMU

DİLEKÇE

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

BAŞVURU BELGELERİ

ALIM İLANI