2017-2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayı: 729 Konu: 2018 Yılı Seçimsiz Mali Kongre Hk.
Diyarbakır 27.08.2018

SAYIN ÜYEMİZ;

Diyarbakır Eczacı Odası Seçimsiz Olağan Genel Kurulu, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097/1.Sok. No:8 (Rönesans Düğün Salonu Arkası) Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki Diyarbakır Eczacı Odasında aşağıdaki gündemle toplanmasına, çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamazsa 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.00’da aynı yerde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşmesine karar verilmiştir.

Saygılarımla.

11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Ecz. Ferat DEĞER

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi
 3. Saygı duruşu.
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu
 5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunumu
 6. .Denetleme Kurulu Raporu Sunumu
 7. Raporların Görüşülmesi
 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporların Ayrı Ayrı İbrası
 9. 2018/2019 Tasarı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,
 10. Dilek ve öneriler
 11. Kapanış

2018 YILI SEÇİMSİZ MALİ KONGRE HK