MALİ GENEL KURUL HAKKINDA

Değerli meslektaşlarım

11 Bölge Diyarbakır Eczacı Odası’nın mali genel kurulu 29.09.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Genel Kurula Katılamayan meslektaşlarımız TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ madde 6 ya

İstinaden katılamama mazeretlerini bir hafta içerisinde bildirmek zorundadırlar.

Madde 6- Eczacı Odaları Genel Kurullarına mazereti nedeniyle katılamayanlar mazeretlerini oda genel kurulu toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 Sayılı Yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir.

29.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayan meslektaşlarımızın genel kurul tarihinden itibaren bir hafta içerisinde mazeretlerini bildirmeleri rica olunur.