Hastalara SGK tarafından Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkınd

Değerli Meslektaşlarımız TEB'den odamıza gelen yazı;

Türk Eczacıları Birliği tarafından iletilen yazıda; "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan SMS Bilgilendirme Sistemi ile hastalara gönderilen, hekimin yazdığı e-reçeteye ait detaylar, ilaç isimleri ve adetleri, eczaneye ödenecek tutar bilgileri ile ilgili olarak uyuşmazlık olabildiği ve bu tür durumların, hastalarda, eczacıya karşı bir güvensizlik oluşturduğuna yönelik bildirimler olması sebebiyle, 04.07.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na yazılı olarak başvurulduğu ve hastalara gönderilen SMS'ler ve içerikleri konusunda bilgi talep edildiği" bildirilmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
·Hasta adına hekim tarafından elektronik reçete düzenlenmesi halinde; e-reçete numarası, ilaç adı ve adet bilgilerinin,

·Bahse konu e-reçete eczane tarafından kayda alınıp karekod sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra, karşılanan ilaçların kutu adeti ve varsa ödenecek katılım payı tutarlarının,

·Kişi katılım payları ve ilaç fiyat farkını eczaneye elden ödediyse, karşılanan reçetede yer alan ilaç adetleri toplamı ile ilaç katılım payı, muayene katılım payı, reçete katılım payı ve ilaç fiyat farkı toplamı bilgilerinin, eğer katılım payları ilgilinin aylığından kesilecekse de karşılanan reçetede yer alan ilaç adetleri toplamı, ilaç katılım payı, muayene katılım payı ve reçete katılım payı toplamı ile ilaç fiyat farkı toplamının SMS içeriğinde gönderildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi, ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY Genel Sekreter
EKLER : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından iletilen yazı
Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.

Hastalara SGK tarafından Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkınd