BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayımlanan yazı ile;

BASIN AÇIKLAMASI

ŞİDDET VE ÇATIŞMA KISKACINDAKİ ECZANELER SAĞLIK HİZMETİ VEREMİYOR, YIKIMIN EŞİĞİNDE

3 Şubat 2016’da Ankara’da gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem Birinci Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nda Sur, Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin, Dargeçit ve Derik’deki çatışma ortamının sağlıklı yaşam hakkını ihlal ettiği ve eczaneler üzerinde yıkıcı tahribat yarattığı değerlendirmesi yapılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak 54 Eczacı Odası adına Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti basını ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuştur.

Son 6 aydır ülkemizin Güneydoğusu’na egemen olan şiddet, terör ve çatışma ortamı tam anlamıyla bir insanlık dramına dönüşmüş haldedir. Her güne asker ve polislerimizin acı şehit haberleri ile uyanılmakta, sivil kayıplar her geçen gün artmakta; kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, sağlık çalışanları kör kurşunların hedefi haline gelmektedir. Birincil görevi insan sağlığını korumak olan eczacılar ve eczaneler şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirebilmek bir yana şiddetin mağduru olmaktadır. Can güvenliği kalmadığını düşünen bölge halkı kitleler halinde göç etmeye başlamıştır. Özellikle aylardır sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği ya da aralıklarla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur, Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin, Dargeçit ve Derik gibi yerleşim merkezlerinde gündelik yaşam neredeyse felç olmuştur. Yaşam hakkı ve onun vazgeçilmez parçası olan sağlık hakkı ciddi tehdit altındadır. İnsanlar sağlığın tesisinde vazgeçilmez bir yeri olan ilaca ulaşamamaktadır. Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödeyemez duruma düşmesi ilaç hizmetlerine erişimdeki bir başka engeldir.

Söz konusu bölgelerde eczaneler, hem sağlık hizmeti veremez hale geldikleri hem de ekonomik yıkım ile karşı karşıya kaldıkları için kapanmak yahut bölge dışına taşınmak zorunda kalmaktadır. Sokağa çıkma yasağının ilân edildiği 2 Aralık tarihinden bu yana Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ve 14 Aralık 2015’ten bu yana sokağa çıkma yasağının bulunduğu Cizre’de eczanelerin durumu hakkında sağlıklı bilgilere ulaşabilmek ne yazık ki mümkün değildir. Aralıklarla 7 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin’de 3 eczane, Sur’da 1 eczane kullanılamaz hale gelmiştir. Nusaybin’de 1 eczane kapanmış, 7 eczane taşınmak durumunda kalmış, 10 civarında eczane ise başka bir bölgeye nakil için yer aramaktadır. Sur’da sokağa çıkma yasaklarından bu yana açılamayan 10 eczane yine bir başka bölgeye nakil talep etmektedir. Cizre’de SGK ile sözleşme yapamayan eczane sayısı 12’dir.

Türk Eczacıları Birliği olarak bölgedeki meslektaşlarımızın içinde bulundukları çetin zorlukların giderilmesi noktasında gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulunuyor; meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

İnsanı, halk sağlığını, toplumsal iyiliği önceleyen biz eczacılar daha önce defalarca terörün ve çatışmanın bir an önce son bulması için çağrıda bulunmuştuk. Bir kez daha haykırıyoruz: Çatışmanın, şiddetin, terörün en acı yüzünü bilen biz sağlıkçılar; insanlarımızın ölü, parçalanmış, yaralanmış bedenlerini görmek istemiyoruz. Acılara tanık olmaktan artık yorulduk. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir köşesinde insanlar barış, kardeşlik ve huzur içerisinde bir arada yaşasınlar, geleceğe umutla bakabilsinler ve sağlıklı bir geleceği birlikte inşa etsinler.
Gelin yarın çok geç olmadan barışa ve kardeşliğe köprü kuralım.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ