KÖK HÜCRE BAĞIŞI HAYAT KURTARIR!

Bilimin geldiği noktada kan yerine geçebilecek hiçbir ilaç mevcut olmayıp tek kaynağı insandır. Ülkemizde ortalama her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç olup, her yıl yüzlerce insan hastalık veya kaza sonrası kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Günümüzde Türkiye de yıllık kan bağış oranı nüfusun %2'si kadar iken gelişmiş ülkelerde bu oran Türkiye’nin iki katından fazladır. Kan bağışında bu oranın düşük olmasının ana sebeplerinden biri toplumda mevcut olan ön yargılardır. En yaygın ön yargı kan vermenin kansızlığa neden olacağıdır. Halbuki insan vücudunda 6000 mlt kan mevcut olup kan bağışı yapılsın veya yapılmasın 3 ay içinde bütün kan vücudumuz tarafından yenilenmektedir.

Ülkemizde özellikle kışın havaların soğuması ve yazın havaların aşırı ısınmasıyla kan bağış sayılarında ciddi düşüşler yaşanmaktadır oysaki hastanelerdeki kan ihtiyacı azalma bir yana o mevsimlerde daha da artış göstermektedir. 50 kilonun üzerinde omak kaydıyla 18-65 yaş arasında, kan değerleri normal olan her sağlıklı birey erkekler yılda 4 kadınlar yılda 3 defa kan bağışında bulunabilir.

Yine ülkemizde önemli oranda kök hücre bağışı ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiy'de şu anda kemik iliği nakli bekleyen 2000 civarında hastamız bulunmaktadır.

Kök hücre; kendini yenileme ve belli hücrelere dönüşme yeteneğine sahip hücrelerdir Kök hücre nakli, önce hastanın kemik iliği tamamen veya kısmen boşaltılarak, doku grubu uyumlu ve tamamen sağlıklı bir kişiden alınan kök hücrelerinin buraya yerleşmesi, çoğalması ve sonuçta habis ve selim birçok hastalıkların ortadan kaldırılması işlemlerinin tümüne denilir. Bu işlem en sık lösemi hastalığında uygulanmakta olup uygun verici bulunabilmesi için yüzbinler hatta milyonlarca kişiden tarama yapılması gerekmektedir. 18-50 yaş arasındaki her sağlıklı birey kök hücre bağışçısı olabilmektedir.

Sağlıklı bireylerden toplanan kök hücreler hastalara nakledildiği zaman‚ kemik iliğine yerleşip sağlıklı hücreler üretmektedirler. Sağlıklı bireylerin yaptıkları bağışlar ile gerçekleştirilen nakillerin başarı şansı yüksektir. Kök hücre nakli gereken pek çok hastalıkta müdahale zamanı önemlidir. Öykü Arin gibi zamanla yarışan çocuklar kök hücrelerimize ihtiyaç duymaktadır.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlarmız başta Kızılay kan merkezi ve istasyonları olmak üzere sağlık bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak hastanelerin kan bağış merkezlerine kan ve kök hücre bağışın için başvuruda bulunabilirler.

Bizler aşağıda imzası bulunan Diyarbakır Sağlık Platformu bileşenleri olarak meslektaşlarımızı ve halkımızı “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” diyerek 7-8 Şubat Çarşamba 12:00-17:30 arası Ofis Ekinciler Caddesindeki kan bağış otobüsüne ve Perşembe günü saat 15:00-17:30 arasında Sur Ulucami önündeki kan bağış otobüsünde yapacağımız kan bağış kampanyasına davet ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİYARBAKIR SAĞLIK PLATFORMU

(DİYARBAKIR TABİP ODASI

DİYARBAKIR ECZACILAR ODASI

DİYARBAKIR DİŞ HEKİMLERİ ODASI,

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER SENDİKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ)