01.01.2021-30.06.2021 Dönemi Yardımlaşma Sandığı Aidatları Hakkında

Bu içerik 448 defa okundu.

Tarih: 07-01-2021


Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2021 –30.06.2021 dönemi için (0,165786) olduğu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2021 / 27998389-010.06.02-11638 sayılı genelgesiyle 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/08/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlilerin Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.01.2021-30.06.2021 Döneminde;

Giriş Aidatı - Eczane Eczacısı için: 248,68.TL.

Yıllık Aidat - Eczane Eczacısı için: 248,68.TL.

Giriş Aidatı - Kamu Eczacısı için: 124,34.TL.

Yıllık Aidat - Kamu Eczacısı için: 124,34.TL. olarak tahsil edilecektir.

Eczane Eczacısı dışında kalan üyeler (Mesul Müdür, İkinci Eczacı, Yardımcı Eczacı, Özel Kuruluşlarda Çalışan Eczacılar, Emekli Eczacılar, Çalışmayan Eczacılar); Kamu eczacısı aidatı kadar giriş ve yıllık aidat öder.

39. Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararı alınmıştır.

01.01.2021-30.06.2021 döneminde;

Afet Fonu Aidatı - Eczane Eczacıları ve Eczane Mesul Müdürleri için: 82,89.TL. olarak tahsil edilecektir.

Ecz.Saygın Garğın

Sayman

 

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BANKA VE IBAN NUMARALARI:

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR81 0001 2001 2270 0017 0000 01 (Aidatlar)

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR54 0001 2001 2270 0017 0000 02 (Afet Fonu)

T. İş Bankası Farabi Şb. TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)

T. İş Bankası Farabi Şb. TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)

Türk Ekonomi Bankası Yıldız Şb. TR14 0003 2000 0000 0059 0062 24 (Aidatlar)

Türk Ekonomi Bankası Yıldız Şb. TR 83 0003 2000 0000 0059 0064 37 (Afet Fonu)