01.07.2021 - 31.12.2021 Dönemi Yardımlaşma Sandığı Aidatları Hakkında

Bu içerik 230 defa okundu.

Tarih: 12-07-2021


Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 08.07.2021 tarihli ve 14787 sayılı yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

"Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2021 - 31.12.2021 dönem için (0,179797) olduğu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 07.07.2021 / 27998389-010.06.02.-421208 sayılı genelgesiyle 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/08/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlilerin Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.07.2021 - 31.12.2021 Döneminde;

Giriş Aidatı - Eczane Eczacısı için: 269,70 TL.
Yıllık Aidat - Eczane Eczacısı için: 269,70 TL.
Giriş Aidatı - Kamu Eczacısı için: 134,85 TL.
Yıllık Aidat - Kamu Eczacısı için: 134,85 TL olarak tahsil edilecektir.

Eczane Eczacısı dışında kalan üyeler (Mesul Müdür, İkinci Eczacı, Yardımcı Eczacı, Özel Kuruluşlarda Çalışan Eczacılar, Emekli Eczacıları, Çalışmayan Eczacılar); Kamu eczacısı aidatı kadar giriş ve yıllık aidat öder.

39. Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararı alınmıştır.

01.07.2021 - 31.12.2021 döneminde;

Afet Fonu Aidatı - Eczane Eczacıları ve Eczane Mesul Müdürleri için: 89,90 TL olarak tahsil edilecektir."

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek: Teb'den gelen yazı