6643 Sayılı Kanunumuzun Yeni 30. Maddesi Hakkında

Bu içerik 129 defa okundu.

Tarih: 07-07-2022


Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 05.07.2022 tarihli ve 6685 sayılı yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmaktadır;

"21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/16 Esas Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun, Bölge Eczacı Odası Haysiyet Divanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen 30 uncu maddesinin iptal edilmesi nedeniyle, herhangi bir yasal boşluk oluşmaması amacıyla iptal edilen maddenin yerine geçmek üzere hazırlanan yeni maddenin yasalaşması konusunda Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından gerekli tüm görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirilmiş ve yeni maddenin yer aldığı Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 01.7.2022 tarihinde kabul edilmiştir.

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Resmi Gazetede yayımlanan 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde, 6643 Sayılı Kanunun yeni 30. Maddesi yayımlanmıştır.

6643 Sayılı Kanunun yeni 30. Maddesinde yapılan değişikliklerin yer aldığı karşılaştırmalı tablo yazımız ekinde yer almakta olup, ilgili değişiklikler kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi olan 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir."

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'den Gelen Yazı ve Karşılaştırmalı Tablo