Aidatlar Hakkında

Bu içerik 365 defa okundu.

Tarih: 07-01-2022


Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01-01-2022/30-06-2022 dönemi için (0,229979) olduğu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı 06-01-2022/27998389-010-06-02-854887 sayılı genelgesiyle 25-08-2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin  İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,

Buna göre oda giriş aidatları ve oda yıllık aidatları :

 01-01-2022/30-06-2022 döneminde

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için         : 114,99 TL

Kamu Eczacıları için                                :    57,49  TL    olarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Türk Eczacıları Birliği Hesap Numarası :

Halkbank IBAN No    : TR78 0001 2001 2270 0012 1000 03

T.İş Bankası IBAN No : TR16 0006 4000 0014 2400 0968 61