CETAS İşlemleri Hakkında

Bu içerik 282 defa okundu.

Tarih: 13-12-2019


Değerli Meslektaşlarımız;

 T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün 15 Ekim 2019 tarihinde
imzalandığı bildirilerek; 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle pilot uygulama kapsamında bulunan bölgelerde ve 9 (dokuz) kampus ceza infaz kurumunda reçete kayıt işlemlerinin yalnızca CETAS üzerinden yapılacağı duyurulmuştu.
Genel Müdürlük tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazıda Protokolün 3.2.5 inci maddesine atıfta bulunulmakta ve; CETAS kapsamına geçmiş olan ceza infaz kurumlarının 01.11.2019 tarihinden
itibaren eczanelerden Medula çıktısı ve eczane otomasyon sistemi reçete arkası çıktısı almasına gerek olmayacağı bildirilmektedir.
Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2019 tarih ve E.5684/203747 sayılı yazısı için tıklayınız