Diyarbakır Eczacı Odası 2022 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Duyurusu

Bu içerik 227 defa okundu.

Tarih: 19-08-2022


SAYIN ÜYEMİZ;

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereğince; Odamızın 2022 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu, 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 13.00’da Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097/ 1. Sok.No:8 (Rönesans Düğün Salonu Arkası) Bağlar/Diyarbakır adresindeki Eczacı Odası Hizmet Binasında aşağıda belirtilen gündemle ÇOĞUNLUK ARANARAK yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 17 Eylül 2022  Cumartesi günü saat 13.00’da aynı adreste aynı gündemle ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN gerçekleşmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve katılımınızı önemle rica ederiz.

DİYARBAKIR ECZACI ODASI 

YÖNETİM KUURLU 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (Gizli Oy, Açık tasnif)
  3. Saygı Duruşu
  4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,
  5. Yönetim Kurulu Mali Raporun okunması,
  6. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,
  7. Raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı İbrası,
  8. 2022-2023 Tahmini bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,
  9. Dilek ve Öneriler,
  10. Kapanış