Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantıları Gerçekleştirildi

Bu içerik 64 defa okundu.

Tarih: 02-11-2022


Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm. Ecz. Tahir Özelçi, Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Ümit Kayaalp ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Zeynep Sönmez ve Bölge Eczacı Odalarımızın yöneticilerinin katılımlarıyla, 1 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da, Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantıları eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm. Ecz. Tahir Özelçi ve Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş, toplantıların başlangıcında birer sunum gerçekleştirerek, Bölge Eczacı Odalarının Genel Sekreterlerinin, Saymanlarının ve Denetleme Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıların devamında, Oda yöneticilerinin yönelttikleri sorular yanıtlandırıldı ve gündemdeki konular katılımcılarla birlikte değerlendirild