Göz Hastalıkları İlaç Kullanımında Optik Koherens Tomografi (OKT) Değerlendirmeleri Hakkında

Bu içerik 58 defa okundu.

Tarih: 19-10-2022


Türk Eczacıları Birliği’nden Odamıza gönderilen ekte ki yazı ile; 25.08.2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile “4.2.33- Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri” maddesinin ilgili alt maddelerine eklenen “Bevacizumab tedavisinden yanıt alınamaması durumu uygulama tarihinden 4 veya 6 hafta sonra OCT görüntüsünün eklenerek dokümante edilmesi zorunludur.” şeklindeki ibarenin uygulanması hakkında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş bilgilendirmesi yapılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB’den Gönderilen GSS Görüş Yazısı