GÜNCELLEND!! ÖNEMLİ! SGK İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Dağıtımı

Bu içerik 1 defa okundu.

Tarih: 13-10-2020


2020 Yılı SGK ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin yenilenmesi işlemi, covid-19 pandemisi nedeniyle bulaş riskini en aza indirmek amacıyla Odamız tarafından tüm meslektaşlarımızın eczanelerinde yapılacak şekilde planlanmıştır. 

İşlem Basamakları :

  1. EBS sekmesi üzerinden aşağıda belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmesi.

            2. Sözleşme Kademesine göreaşağıdaki tabloda belirtilen sözleşme bedelinin oda hesabımız olan İBAN NO:TR 72 0003 2000 5990 0000 0156 12 Hesap Adı:Türk Eczacılar Birliği 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Bnaka adı Türk Ekonomi Bnakası (TEB) hesabına aktarılması

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

            

  3. Sözleşme bedelinin ve yukarda belirtilmiş olan ödeme tutarlarının ödenmesinden sonra odamız tarafından sözleşmeler eczanelere gönderilecektir.

 Aşağıda belirtilen listedeki evraklar 19.10.2020 (Pazartesi) Tarihine kadar SGK Sözleşmesi ve Medikal sözleşmeleri ekli evraklarla birlikte eksiksiz bir şekilde doldurulup eczacı odamıza bilgi verilecektir.(Hazır olan evraklar ve sözleşmeler eczaneden teslim alınacaktır.)

3) 2020 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEMESİ YAPACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi ve Eczane Sertifikası

2- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni. Sözleşme Örneği için Tıklayınız

3- 2019 yılı satış hasılatını gösteren Ek-5 Formu(İnteraktif vergi dairesinden alınabilir)

4- Eczacı Odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi.(eczacı odası tarafından eklenecektir)

5- Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

6- Adli sicil kaydı. (e-devlet üzerinden alınabilir) (Resmi Kurum olarak belirtilecek."SGK Kurumuna verilmek üzere"

7- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

8-Sözleşmesini ihtiyati tedbir kararı ile yenileyecek olan meslektaşlarımızın ilgili mahkeme kararlarını eczanelerinde hazır bulundurmaları gerekmektedir. (İhtiraz kayıt dilekçesi için tıklayınız)

9. Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin imzası olmalıdır. Bu nedenle varista odaya gelecek. Mesul müdür kaşesi ve mesül müdür gelecek. Ayrıca Varisin  ve mesül müdürün (her ikisinin) Adli Sicil Kaydı olacak.  

2020 YILI TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME YENİLEMESİ YAPACAKLAR İÇİN

NO

BELGE ADI

AÇIKLAMA

1)

Sözleşme Başvuru Formu

Bu Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2 Formu

2) Eczacının imza sirküsü Aslı, Noter Tastikli (Son 5 Yıl Elinde aslı varsa gerek yok)
3) Kimlik fotokopisi Fotokois) Fotokopi
4 Eczane Sertifikası - Ruhsatı ve Mesül Müdürü bulunan eczaneleirn İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belgesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aslı gibidir onaylanması veya noter tastikli
5 Eczane Mesul Müdürüne ilişkin Adli sicil kaydını gösterir belge Aslı
6 Eczane tarafından imzalanmış Ek te yer alan taahhüt Ek-6/3

6- Medikal malzeme sözleşmesi ücretsiz olarak temin edilmektedir.( Sözleşme Örneği İçin Tıklayınız)