HASSAS TERAZİ VE KÜTLE SETİ KONTROLLERİ (ÖNEMLİDİR):

Bu içerik 65 defa okundu.

Tarih: 26-02-2021


Değerli Meslektaşlarımız;

Hassas terazi ve kütle setlerinin muayeneleri ayrı ayrı yapılacaktır!
 
Hassas Terazi Kontrolleri için;

 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 01.01.2014 Tarihinde Yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği gereği hassas terazilerin periyodik muayene ve damga işlemleri TSE HYB belgesine sahip Yetkili Muayene servisleri tarafından yapılacaktır.
 

Terazi muayene işlemleri (Kütle Seti hariç) MNV Kalibrasyon tarafından yapılacaktır. Kütle seti muayeneleri ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır. 

Terazi muayeneleri ilgili firma tarafından yerinde yapılacaktır. Yine muayene ücretleri firma tarafından eczanelerimizde makbuz karşılığında tahsil edilecektir. Ücret 89,60+KDV 
 
Terazi kontrolü için; 
TARTI ALETİ MUAYENE BAŞVURU FORMU eczacılarımız tarafından doldurulup iki nüsha halinde hazırlanarak 0538 083 60 30 nolu telefona watsap başvuru formunu doldup, gönderebilirler.  (1 nüshası eczanelerde kalacak) en geç 28 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar  MNV Kalibrasyona teslim etmeleri gerekmektedir. 

İletişim: 

MNV Kalibrasyon Müh. Müş.

Müm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı

Şirin Evler-3 Sitesi A-Blok Altı 

No:237/A

21050, Bağlar /D.BAKIR /TURKEY

Tel&Fax: +90 412 224 4142

Cep/M: +90 538 083 6030

Anılan yönetmeliğin;
"(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır."
 maddesine göre;

  • 2019 yılında terazi kontrolü yaptıran eczacılarımızın 2021 yılında terazilerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir.
  • Uyarı: 2019 yılında herhangi bir sebeple terazi alan (eczane açılış, terazi yenileme v.b) eczanelerimizin terazinin üzerinde yazan kalibrasyon tarihine bakarak şayet kalibrasyon tarihi 2019 ise fatura tarihi 2020 olsa bile terazi kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kütle Setlerinin Muayeneleri için;

Gram ve kütlelerin muayene için TSE’ye gönderilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 21’inci maddesinin ikinci fıkrası;

“2) (Değişik: RG-31.12.2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2’nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur." hükmündedir.

Bu doğrultuda, eczanelerde kullanılan kütle setlerinin periyodik muayeneleri için başvuruda bulunacak meslektaşlarımız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden şubat ayı sonuna kadar (28/02/2021) başvurularını yapmak zorundadır.

TSE bilgilendirme sayfası:

TSE Ölçü aletleri muayene bilgilendirme sayfası

2021 TSE MUAYENLERİ BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sorularınız için 

0312 416 67 87 

0312 416 67 88 

0312 416 67 91

Numaralı telefonlardan veya 

olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

Hatırlatma:

Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri terazisi ve gram kütle setleri damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için 500 ila 10.000 TL ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.
 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere idari para cezası (500 ila 10.000 TL ye kadar) verileceği belirlenmiş olduğundan, Eczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları için eksik, paslı, küflü kütle setlerini muayene ettirmemeleri ve yenisini temin etmeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.