Kadın Eczacılar Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bu içerik 246 defa okundu.

Tarih: 09-03-2020


Kadın Eczacılar Çalışma Grubu, ilk toplantısını 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdi. 41.Dönem Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mine Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Eczacı Odaları’ndan temsilciler katıldı.

Toplantıda Kadın Eczacılar Çalışma Grubu’nun amaç ve hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunularak değerlendirmeler yapıldı. 42. Dönem boyunca hayata geçirilebilecek fikirler üzerine konuşuldu.

Toplantı sonucunda Kadın Eczacılar Çalışma Grubu’nun vizyonu ve misyonu belirlenerek bunlardan hareketle izlenecek stratejiler belirlendi. Kadın Eczacılar Çalışma Grubu misyonunu “Kadın eczacıları yönetim kademelerine katılımı talep etmek konusunda cesaretlendirerek temsiliyeti güçlendirmek” olarak belirledi. Vizyonunu ise “Yönetim kademelerinde kadın eczacı sayısının artırılması ve niteliklerinin güçlendirilmesi” şeklinde ortaya koydu.

Bu doğrultuda izlenecek stratejiler ise şu şekilde sıralandı:

- Kadın eczacıların yönetim kademelerinde az sayıda olmasının nedenlerini tespit etmek
- Kadın eczacıların yönetim kademelerinde etkin rol alması için mentorluk yapmak
- Liderlik becerilerini geliştirecek eğitimler ve çalıştaylar düzenlemek
- Farkındalık sağlamak adına toplumsal cinsiyet eğitimleri düzenlemek
- Kadın Liderler Akademisi oluşturarak eğitimler düzenlemek
- Çalışma Grubu’nun çalışmalarını tüm Bölge Eczacı Odaları’nda yaygınlaştırmak
- Ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapmak
- Kadın Eczacılar Çalışma Grubu’nun bilinirliğini artırmak, etki alanını artırmak
- Yönetime katılım için kadın eczacıları teşvik edecek çalışmalar yürütmek