ÖNEMLİ! SGK İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Dağıtımı

Bu içerik 1194 defa okundu.

Tarih: 15-04-2022


Değerli Meslektaşlarımız,

2022 SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme alım sözleşmeleri 15 Nisan 2022 CUMA Bugün'den itibaren Odamızdan dağıtılmaya başlanacaktır. Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımız 20 Nisan 2022 ÇARŞAMBA  günü mesai bitimine kadar ekteki belgeler ile birlikte bizzat Odamıza gelip sözleşme yapmaları gerekmektedir.

İlaç Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) 2020 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde Ruhsat Fotokopisi ( Ruhsatname ve Sertifikası) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Eczane Kaşesi,

3) İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği (İlk kez sözleşme yapacak eczacılar için),

4) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (Doldurulmuş Örneği için tıklayınız),

5) Eczacının Kurumla 2021 Yılı Sözleşmesi Yapmak İstediğine Dair Dilekçe (EK) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Örnekleme Yöntemini Kabul Etmeyen Meslektaşlarımızın “Örnekleme Yöntemini Kabul Etmiyorum” Dilekçesi (EK) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

7) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınan örnek kılavuz için tıklayınız.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

Sözleşmeler Odamız tarafından teslim alınarak toplu halde kuruma teslim edilecektir. 

Önemli Not: Sözleşmesini ihtiyati tedbir kararı ile yenileyecek olan meslektaşlarımızın ilgili mahkeme kararlarını ve Dilekçe  (Ek) yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.(Ayrıca her karar için ekteki dilekçenin doldurulması gerekmektedir. 

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) İlk defa yapacaklar için: İmza Sirküsü Aslı yada Noter veya İl Sağlık Onaylı Fotokopisi. (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) İlk defa yapacaklar için: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

3) Eczane Kaşesi,

4) İlk defa yapacaklar ve Ruhsat ve Sertifika değişikliği olanlar:  Eczane Mesul Müdürü'nün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Mesul Müdürlük belgesi ve eczane ruhsatı ve eczane sertifikası (Noter Onaylı/Düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü Onaylı)

5) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınan örnek kılavuz için tıklayınız.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (Doldurulmuş Örneği için tıklayınız),

7) Medula "Bilgi Güncelleme" ekranından Eczane Tanımlayıcı No (UTS 266...) bilginizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Önemli NOT: Yukarıda belirtilen belgeler ilk defa sözleşme yapacak olanlar için geçerlidir. Sözleşmeye yenileyecek eczacılarımızın 5. Maddeyi getirmeleri gerekmektedir. (2020 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Ruhsatlarında Değişiklik Olması Halinde 4. Madde de eklenmelidir.)

Not: Medikal Malzeme sözleşmesi için gereken Ek-6-2 ve Ek-6-3 formları sözleşme içerisinde mevcuttur.

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

2020 YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİLEN

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0 - 750.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

750.000 - 1.250.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

1.250.000 - 1.562.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

350 TL

1.562.000 - 1.875.000

3.KADEME (%1,30 ISKONTO)

400 TL

1.875.000 - 2.625.000

4.KADEME (%1,60 ISKONTO)

450 TL

2.625.000 - 3.125.000

5.KADEME (%2,25 ISKONTO)

500 TL

3.125.000 ve üzeri

6.KADEME (%2,50 ISKONTO)

550 TL