Tecentriq, Xeljanz ve Aminoglikozidler ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektupları Hakkında

Bu içerik 40 defa okundu.

Tarih: 15-04-2021


Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 14.04.2021 tarihli 12550 numaralı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen mektup dağıtılması uygulaması kapsamında,

“Tecentriq (atezolizumab): şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar (SCAR’lar) riski”, “Xeljanz (tofacitinib): TNF-Alfa inhibitörleri tedavisine kıyasla tofasitinib kullanımıyla artan majör advers kardiyovasküler olaylar ve maligniteler (Melanom Dışı Deri Kanserleri Hariç) riski” ile “Aminoglikozidler (gentamisin, amikasin, tobramisin ve neomisin): mitokondriyal mutasyonları olan hastalarda artmış sağırlık riski” başlıkları ile dağıtımı Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektuplarının Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

TİTCK’nın 09.04.2021 Tarih ve E-54398317-510.01.10-398175 Sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.