YENİ DÖNEMDE KURULCAK KOMİSYONLAR HAKKINDA

Yeni dönemde kurulacak olan, aşağıda listelenen komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 08.11.2019Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza isim bildirmeleri gerekmekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

1) Muvazaa Tespit Komisyonu (En son Tarih 01.11.2019 Cuma Günü Yarın)

2) Nöbet Komisyonu

3) Sut ve İtiraz Komisyonu

4) Sosyal Sorumluluk Komisyonu

5) Kamu ve Özel Kurum Eczacılar Komisyonu

6) Proje Komisyonu

7) Eğitim Komisyonu

8) Gençlik Komisyonu

9) Depo Komisyonu

10)Kültür ve Sanat Komisyonu