Yasa ve Yönetmelikler
# Konu Tarih
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU – 6643 15-11-2019
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN - 6197 15-11-2019
İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU - 1262 15-11-2019
ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR MADDELERİN SATILDIĞI 15-11-2019
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN - 2313 15-11-2019
KOZMETİK KANUNU - 5324 15-11-2019
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU - 3359 15-11-2019
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU - 5510 15-11-2019
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ 15-11-2019
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANELER BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ VE ECZACILAR İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMEL 15-11-2019
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK 15-11-2019
DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARI 15-11-2019
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TAN 15-11-2019
İTHAL EDİLECEK İLAÇ HAM, BAŞLANGIÇ MADDELERİ İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
KOZMETİK YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAM MADDELERİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKK 15-11-2019
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15-11-2019
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15-11-2019
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15-11-2019
FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15-11-2019
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 15-11-2019
İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15-11-2019
GERİ ÇEKME YÖNETMELİĞİ 15-11-2019
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 15-11-2019
SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE SATIMI HAKKINDA TALİMAT 15-11-2019
BİR AVRUPA FARMAKOPESİ GELİŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME 15-11-2019