ÖNEMLİ! MİADI GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASI HAKKINDA

         Değerli meslektaşlarımız;

              İl Sağlık Müdürlüğüne göndermiş olduğumuz "Atık İlaçların yönetimi" konulu yazıda eczanelerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların nasıl imha edileceği belirtilmişti. Buna göre eczanelerimizde bulunan 18.01.09 atık kodlu tehlikesiz ilaçların ve 18.01.08* kodlu tehlikeli ilaçların süresi içerisinde imha ettirilmesi gerekmektedir. (18.01.08 kodlu tehlikesiz ilaçlar miadı geçtikten sonra 1 yıl, 18.01.08* kodlu tehlikeli ilaçlar ise miadı geçtikten sonra 6 ay içinde imha ettirilmelidir.)

             Diyarbakır Eczacı Odası olarak  İZAYDAŞ ile sözleşme imzalanmıştır. Yönetim Kurulu olarak aldığımız karara göre; Eczacılarımızdan sadece ilaç imha ücreti olan 25,00 tl/kg  tutarı talep edilecektir. (Sözleşme güncellemelerinde tutar değişebilir. Kargo süreci odamız tarafından organize edilip ücreti odamız tarafından karşılanacaktır.

Miadı geçen ilaçların toplama işlemi şu şekilde yapılacaktır.

1) Miadı geçen ilaçların üzeri kırmızı kalem ile çizilip, ilaç kutuları üzerinde görülecek şekilde “İMHA” yazılacak ve bir koli içerisine ayrılacaktır. Kolilerin üzerinde eczane adı mutlaka yazılmalıdır. Poşette getirilen ilaçlar teslim alınmayacaktır, işlemi tamamlanmayacaktır. Birden fazla koli oluşturulmuşsa dilekçede koli adedi belirtilecek ve her kolinin üzerine eczane adı mutlaka yazılmış olmalıdır.

2) Miadı geçen ilaçlar eczanelerimizde kullandığımız paket program üzerinden İlaç Takip Sistemine de bildirimi yapılarak 2 (iki) nüsha dökümü alınacaktır. (Belgelerin her sayfası kaşeli olmalı)

3) EK-1 ‘deki dilekçe doldurulacak ve 2 (iki) nüsha döküm alınan Miadı geçen-Bozulan ilaçlar listesi ile birlikte imha edilecek ilaçlar Diyarbakır Eczacı Odasına teslim edilecektir. (Belgelerin her sayfası kaşeli olmalı)

4) Eczane paket programından alınan Miadı Geçen-Bozulan İlaçlar listesindeki toplam fiyat KDV hariç olarak maliyet fiyatı olacaktır. (Vergi işlemleri için)

5) Odamıza teslim edilen ilaç kolileri ve listeler; Odamız Miad-İmha Komisyonu üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince karşılaştırılarak kontrol edileceğinden, kurallara uyulması önemlidir.

6) İmha sonrasında onayları tamamlanmış olarak odamıza iletilen listeler odamızdan teslim alınıp meslektaşlarımız tarafından muhasebelerine teslim edilecektir.

      Meslektaşlarımızın ilaçlarla birlikte ekteki belgeleri doldurup 16.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih dışında koli kabulü yapılmayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

DİYARBAKIR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

EK-1 : İLAÇ İMHA KOMİSYONUNA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
09 Ekim 2023     Okunma Sayısı : 1071