• 14-11-2019 - Humalog Kwikpen 200 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 06.11.2019 tarih ve E.180271 sayılı yazı ile,

  Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek,

  Humalog Kwikpen 200 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem’in (İnsülin Lispro) kullanım hatası riskini en aza indirmek amacıyla hastalara bildirilmesi gereken uyarıları içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

  İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

  TİTCK’nın 06.11.2019 tarih ve E.180271 sayılı yazısı için tıklayınız.

 • 14-11-2019 - Kredi Faiz Oranları Hakkında

  Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,18 düzeyinden %1,07 düzeyine çekilmiştir.

  Şu anda % 1,07 faiz oranı ile talep edilen krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. T.İş Bankası kredi kullandırım faiz oranı ise %1,15 olarak devam etmektedir.

  Bankalara iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

  Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  13.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Ayrıca kredi kullanacak üyelerimizin kredi talep formlarının asıllarıyla birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereği için bilgilerinizi ve konuyu üyelerinize duyurmanızı saygılarımla rica ederim
  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  1- Nüfus Cüzdanı,
  2- İmza Sirküleri,
  3- Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem
  Geçici Vergi Beyannamesi.
  4- Vergi Levhası,
  5- Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  6- Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

  Türk Ekonomi Bankası kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 14-11-2019 - Ceza ve Tevkifevleri Sözleşme Formları Dağıtımı Başlamıştır

  Hükümlü ve tutukluların tedavilerinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçları karşılamak üzere Ceza ve Tevkifevleri ile eczaneler arasında imzalanması gereken sözleşme formları Odamıza gelmiştir.

  50 TL Karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formlarının en geç 21 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar eczacılar tarafından sözleşmelerin yapılıp ve odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

  İLİMİZDE BULUNAN CEZA ve TEVKİFEVLERİ:

  1. DİYARBAKIR AÇIK CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  2. DİYARBAKIR 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  3. DİYARBAKIR 2 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  4. DİYARBAKIR ÇOCUK ve GENÇLİK  KAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  5. DİYARBAKIR KADIN KAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  6. DİYARBAKIR D TİPİ KAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  7. DİYARBAKIR E TİPİKAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

  Sözleşme için gerekli evraklar;

  İlk defa sözleşme yapanlar için;

  1) Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

  2) Ruhsat Fotokopisi ve Eczane Sertifika fotokopisi

  3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

  4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  5) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK- 5) (yeni açılan eczaneler hariç),

  6) Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-5),

  7) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  8) Kurumla sözleşme yapmak için dilekçe,

  Sözleşme yenileyecek olanlar için;

  1) Ruhsat fotokopisi,ve Eczane Sertifikası

  2) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK- 5) (yeni açılan eczaneler hariç),

  3) Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2019 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-5),

  4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  5) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  6) Kurumla sözleşme yenilemek için dilekçe

 • 11-11-2019 - Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında

  Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,25 düzeyinden %1,15 düzeyine çekilmiştir. Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredi faizler %1,18 olarak devam etmektedir.

  Talep edilen krediler, "Kredi Talep Formu" üzerinde bulunan tercih bankanıza gönderilecektir. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

  Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  08.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Kredi kullanacak üye ve kefillerimizin eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereğine bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurmasını saygılarımla rica ederim.

  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  1- Nüfus Cüzdanı,
  2- İmza Sirküleri,
  3- Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem
  Geçici Vergi Beyannamesi.
  4- Vergi Levhası,
  5- Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  6- Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi

  Kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 09-11-2019 - Güncel TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında

  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.titck.gov.tr adresinde ana sayfada Önemli Belgeler Bölümünde yer alan “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi” 01.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

  Güncel liste ekte yer almakta olup tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız

  Güncel liste için tıklayınız.

 • 09-11-2019 - İburamin Zero 100 ml Süspansiyona yapılan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 07.11.2019 tarihli duyuru ile,

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “İburamin Zero Süspansiyon 100 ml” 17100078 (SKT:10/2019), 0018070114 (SKT:06/2020) ve 0018080009 (SKT:07/2020) parti numaralılarına analiz sonuçlarının firma spesifikasyonları dışında olması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  Kurum duyurusu için tıklayınız.

 • 03-11-2019 - YENİ DÖNEMDE KURULCAK KOMİSYONLAR HAKKINDA

  Yeni dönemde kurulacak olan, aşağıda listelenen komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 08.11.2019Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza isim bildirmeleri gerekmekmektedir.

  Bilgilerinize sunulur.

  1) Muvazaa Tespit Komisyonu (En son Tarih 01.11.2019 Cuma Günü Yarın)

  2) Nöbet Komisyonu

  3) Sut ve İtiraz Komisyonu

  4) Sosyal Sorumluluk Komisyonu

  5) Kamu ve Özel Kurum Eczacılar Komisyonu

  6) Proje Komisyonu

  7) Eğitim Komisyonu

  8) Gençlik Komisyonu

  9) Depo Komisyonu

  10)Kültür ve Sanat Komisyonu

 • 03-11-2019 - Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara E-Reçete Düzenlenmesine İlişkin İstisnai Durumlar Hakkında

  T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı tarafından, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar için, 01.11.2019 tarihinden itibaren sadece elektronik olarak düzenlenen reçetelerin ödeneceği 25.10.2019 tarihinde Birliğimize bildirilmişti.

  Konu, 25.10.2019 tarihli duyurumuz ile internet sayfamızda duyurulmuş ve ayrıca, Elektronik reçete düzenlenemediği durumlarda ne tür işlem yapılacağı konusunda Genel Müdürlükten yazılı bilgi istendiği belirtilmişti.
  Başvurumuza istinaden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 28.10.2019 tarihinde Birliğimize gönderilen yazıda, elektronik olarak düzenlenmemiş reçetelerin ödenmeyeceği yönündeki kararda değişiklik öngörülmediği bildirilmiş olmakla birlikte, 01.11.2019 tarihinde (bugün) Birliğimize gönderilen yeni yazı ile, sistemlerin çalışmaması durumunda, sağlık kuruluşları tarafından e-reçete düzenlenemediğinde, manuel düzenlenen reçetelerin hangi koşullar altında ödeneceğine ilişkin istisnai durumlar belirtilmiş olup, bu istisnai durumlar aşağıdaki şekildedir:

  1)Medula sisteminin ve/veya Sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememesi halinde e-reçete düzenlenememesine ilişkin olarak “sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilerek,

  a)Birinci basamak sağlık tesislerinde reçeteyi düzenleyen hekim ile il/ilçe sağlık müdürünün onaylaması,

  b)Birinci basamak dışındaki sağlık tesislerinde acil olmayan hastalar için düzenlenen reçeteyi muayeneyi yapan hekim ile başhekim ve il/ilçe sağlık müdürünün onaylaması,

  c)Birinci basamak dışındaki dışındaki sağlık tesislerinde acil hastalar için düzenlenen reçeteyi müdahalede bulunan hekim ile başhekim onaylaması,

  2)E-reçete düzenlenmesi mümkün olmayan majistral ilaçların eczane tarafından karşılanması,

  3)Majistral ilaç ile majistral olmayan bir ilacın beraber bulunduğu reçetelerin birinci maddede belirtilen onay sürecinden geçmesi hallerinde reçete bedellerinin Genel Müdürlük tarafından karşılanabileceği şeklindedir.

  Genel Müdürlük tarafından gönderilen yazı ekte yer almakta olup tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Genel Müdürlük tarafından gönderilen yazı için tııklayınız.

 • 14-11-2019 - Ceza ve Tevkifevleri Sözleşme Formları Dağıtımı Başlamıştır

  Hükümlü ve tutukluların tedavilerinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçları karşılamak üzere Ceza ve Tevkifevleri ile eczaneler arasında imzalanması gereken sözleşme formları Odamıza gelmiştir.

  50 TL Karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formlarının en geç 21 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar eczacılar tarafından sözleşmelerin yapılıp ve odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

  İLİMİZDE BULUNAN CEZA ve TEVKİFEVLERİ:

  1. DİYARBAKIR AÇIK CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  2. DİYARBAKIR 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  3. DİYARBAKIR 2 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  4. DİYARBAKIR ÇOCUK ve GENÇLİK  KAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  5. DİYARBAKIR KADIN KAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  6. DİYARBAKIR D TİPİ KAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  7. DİYARBAKIR E TİPİKAPALI CEZAEVİ İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Örneği için tıklayınız

  Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

  Sözleşme için gerekli evraklar;

  İlk defa sözleşme yapanlar için;

  1) Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

  2) Ruhsat Fotokopisi ve Eczane Sertifika fotokopisi

  3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

  4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  5) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK- 5) (yeni açılan eczaneler hariç),

  6) Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-5),

  7) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  8) Kurumla sözleşme yapmak için dilekçe,

  Sözleşme yenileyecek olanlar için;

  1) Ruhsat fotokopisi,ve Eczane Sertifikası

  2) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK- 5) (yeni açılan eczaneler hariç),

  3) Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2019 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-5),

  4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  5) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Eczacı Odamız tarafından verilecek)

  6) Kurumla sözleşme yenilemek için dilekçe

 • 03-11-2019 - YENİ DÖNEMDE KURULCAK KOMİSYONLAR HAKKINDA

  Yeni dönemde kurulacak olan, aşağıda listelenen komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 08.11.2019Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza isim bildirmeleri gerekmekmektedir.

  Bilgilerinize sunulur.

  1) Muvazaa Tespit Komisyonu (En son Tarih 01.11.2019 Cuma Günü Yarın)

  2) Nöbet Komisyonu

  3) Sut ve İtiraz Komisyonu

  4) Sosyal Sorumluluk Komisyonu

  5) Kamu ve Özel Kurum Eczacılar Komisyonu

  6) Proje Komisyonu

  7) Eğitim Komisyonu

  8) Gençlik Komisyonu

  9) Depo Komisyonu

  10)Kültür ve Sanat Komisyonu

 • 03-11-2019 - Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara E-Reçete Düzenlenmesine İlişkin İstisnai Durumlar Hakkında

  T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı tarafından, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar için, 01.11.2019 tarihinden itibaren sadece elektronik olarak düzenlenen reçetelerin ödeneceği 25.10.2019 tarihinde Birliğimize bildirilmişti.

  Konu, 25.10.2019 tarihli duyurumuz ile internet sayfamızda duyurulmuş ve ayrıca, Elektronik reçete düzenlenemediği durumlarda ne tür işlem yapılacağı konusunda Genel Müdürlükten yazılı bilgi istendiği belirtilmişti.
  Başvurumuza istinaden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 28.10.2019 tarihinde Birliğimize gönderilen yazıda, elektronik olarak düzenlenmemiş reçetelerin ödenmeyeceği yönündeki kararda değişiklik öngörülmediği bildirilmiş olmakla birlikte, 01.11.2019 tarihinde (bugün) Birliğimize gönderilen yeni yazı ile, sistemlerin çalışmaması durumunda, sağlık kuruluşları tarafından e-reçete düzenlenemediğinde, manuel düzenlenen reçetelerin hangi koşullar altında ödeneceğine ilişkin istisnai durumlar belirtilmiş olup, bu istisnai durumlar aşağıdaki şekildedir:

  1)Medula sisteminin ve/veya Sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememesi halinde e-reçete düzenlenememesine ilişkin olarak “sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilerek,

  a)Birinci basamak sağlık tesislerinde reçeteyi düzenleyen hekim ile il/ilçe sağlık müdürünün onaylaması,

  b)Birinci basamak dışındaki sağlık tesislerinde acil olmayan hastalar için düzenlenen reçeteyi muayeneyi yapan hekim ile başhekim ve il/ilçe sağlık müdürünün onaylaması,

  c)Birinci basamak dışındaki dışındaki sağlık tesislerinde acil hastalar için düzenlenen reçeteyi müdahalede bulunan hekim ile başhekim onaylaması,

  2)E-reçete düzenlenmesi mümkün olmayan majistral ilaçların eczane tarafından karşılanması,

  3)Majistral ilaç ile majistral olmayan bir ilacın beraber bulunduğu reçetelerin birinci maddede belirtilen onay sürecinden geçmesi hallerinde reçete bedellerinin Genel Müdürlük tarafından karşılanabileceği şeklindedir.

  Genel Müdürlük tarafından gönderilen yazı ekte yer almakta olup tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Genel Müdürlük tarafından gönderilen yazı için tııklayınız.

Bu Alanda Kayıtlı Bilgi Bulunmamaktadır!
Başka işlem yapmak için menüden diğer alanlara ulaşabilirsiniz.
 • 14-11-2019 - Humalog Kwikpen 200 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 06.11.2019 tarih ve E.180271 sayılı yazı ile,

  Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek,

  Humalog Kwikpen 200 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem’in (İnsülin Lispro) kullanım hatası riskini en aza indirmek amacıyla hastalara bildirilmesi gereken uyarıları içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

  İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

  TİTCK’nın 06.11.2019 tarih ve E.180271 sayılı yazısı için tıklayınız.

 • 14-11-2019 - Kredi Faiz Oranları Hakkında

  Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,18 düzeyinden %1,07 düzeyine çekilmiştir.

  Şu anda % 1,07 faiz oranı ile talep edilen krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. T.İş Bankası kredi kullandırım faiz oranı ise %1,15 olarak devam etmektedir.

  Bankalara iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

  Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  13.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Ayrıca kredi kullanacak üyelerimizin kredi talep formlarının asıllarıyla birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereği için bilgilerinizi ve konuyu üyelerinize duyurmanızı saygılarımla rica ederim
  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  1- Nüfus Cüzdanı,
  2- İmza Sirküleri,
  3- Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem
  Geçici Vergi Beyannamesi.
  4- Vergi Levhası,
  5- Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  6- Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

  Türk Ekonomi Bankası kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 11-11-2019 - Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında

  Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,25 düzeyinden %1,15 düzeyine çekilmiştir. Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredi faizler %1,18 olarak devam etmektedir.

  Talep edilen krediler, "Kredi Talep Formu" üzerinde bulunan tercih bankanıza gönderilecektir. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

  Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  08.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Kredi kullanacak üye ve kefillerimizin eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereğine bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurmasını saygılarımla rica ederim.

  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  1- Nüfus Cüzdanı,
  2- İmza Sirküleri,
  3- Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem
  Geçici Vergi Beyannamesi.
  4- Vergi Levhası,
  5- Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  6- Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi

  Kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 09-11-2019 - Güncel TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında

  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.titck.gov.tr adresinde ana sayfada Önemli Belgeler Bölümünde yer alan “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi” 01.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

  Güncel liste ekte yer almakta olup tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız

  Güncel liste için tıklayınız.

 • 09-11-2019 - İburamin Zero 100 ml Süspansiyona yapılan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 07.11.2019 tarihli duyuru ile,

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “İburamin Zero Süspansiyon 100 ml” 17100078 (SKT:10/2019), 0018070114 (SKT:06/2020) ve 0018080009 (SKT:07/2020) parti numaralılarına analiz sonuçlarının firma spesifikasyonları dışında olması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  Kurum duyurusu için tıklayınız.

HABERLER

ÜYE İLANLARI