ÖNEMLİ! SGK İlaç Teminine İlişkin Protokol Sözleşmelerinin Dağıtımı

Değerli Meslektaşlarımız;

19 Nisan 2024 Cuma gününden itibaren SGK sözleşmelerinin dağıtımına başlanacaktır. (Medikal sözleşme yenilenmeyecektir.)  09:00 - 18:00 saatleri arasında yapılacak olup, sözleşmelerle ilgili kademelendirilen fiyatlar aşağıda görülmektedir.

Sözleşme yapacak meslektaşlarımızın KVKK gereği sözleşme doldurma ve teslim işlemleri için mutlaka kendisinin gelmesi gerekmektedir.

İlaç Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) 2022 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde Ruhsat Fotokopisi (Ruhsatname ve Sertifikası) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Eczane Kaşesi,

3) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (Örnek Ekli Dosyada) Odaya gelmeden hazır bulundurunuz

4) Eczacının Kurumla 2023 Yılı Sözleşmesi Yapmak İstediğine Dair Dilekçe Örnek Ekli Dosyada (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

5) Örnekleme Yöntemini Kabul Etmeyen Meslektaşlarımızın “Örnekleme Yöntemini Kabul Etmiyorum” Dilekçesi Ekli Dosyada (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Güncel tarihli sorgulanmış ve SGK'ya hitaben yazılmış Adli Sicil Kaydı Belgesi (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz), Örnek Ekli Dosyada

İlk kez sözleşme yapacak eczacılarımız protokolü teslim aldıktan sonra SGK Kavaklıdere SSGM'ye (Bahçelievler) gerekli belgelerle birlikte bizzat kendisi teslim edecektir.

Sözleşmeler Odamız tarafından teslim alınarak toplu halde kuruma teslim edilecektir. Sözleşme teslim alınırken imza karşılığı alınacak olup, meslektaşlarımızın bu hususa dikkat etmeleri önemlidir.

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

2022 YILI HASILAT BİLGİSİ (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0 - 1.676.540

1.KADEME (%0 ISKONTO)

500 TL

1.676.540 - 2.794.233

1.KADEME (%0 ISKONTO)

800 TL

2.794.233 - 3.492.791

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

1100 TL

3.492.791 - 4.191.349

3.KADEME (%1,30 ISKONTO)

1300 TL

4.191.349 - 5.867.889

4.KADEME (%1,60 ISKONTO)

1500 TL

5.867.889 - 6.985.582

5.KADEME (%2,25 ISKONTO)

1700 TL

6.985.582 TL ve üzeri

6.KADEME (%2,50 ISKONTO)

1900 TL

DİYARBAKIR ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU
18 Nisan 2024     Okunma Sayısı : 1847